Stichting Vrienden St. Martinus

 

Stichting Vrienden St. Martinus is opgericht december 2011. Ons doel is om met behulp van sponsoren en donateurs wensen en ideeën te verwezenlijken waarvoor binnen de normale budgetten geen ruimte is. Daarnaast willen wij ons inzetten om de band tussen onderwijs en bedrijven/ondernemers te vergroten middels klankbordsessies en workshops bij bedrijven.

Wensen worden door de kinderen van IKC St. Martinus in kaart gebracht. Aan ons de leuke taak om deze uit te laten komen!

En met succes: dankzij de steun van vele ouders, ondernemingen en buurtbewoners hebben wij reeds fantastisch werk kunnen verrichten. Bekijk onze pagina's voor verdere informatie over onze activiteiten en behaalde doelen.

Volg ons op Facebook voor de meest recente nieuwtjes en acties.
Stichting Vrienden St. Martinus

Onze stichting bestaat uit 3 leden:
Audrey Jeurissen, Ilona Roelofs