Aanmelding nieuwe leerlingen

 

U bent op IKC St. Martinus altijd welkom voor een oriënterend gesprek, maar u bent ook altijd welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op onze school. Voor een oriënterend gesprek kunt u een afspraak maken met de directeur zodat zij tijd voor u vrij kan maken.

Informatie over onze school kunt u vinden in de schoolgids. De schoolgids staat op deze website. U kunt ook altijd een schoolgids komen halen of laten bezorgen.

Als u van plan bent om uw kind op de Martinusschool in te schrijven kan dit via de website of middels een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is te verkrijgen op school of we zenden het toe via de mail.

Vanaf vier jaar mag uw kind elke dag naar school.
Vier maanden voordat uw kind naar school gaat wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek zullen o.a. de data van de dagdelen dat uw kind mag komen kijken en de "eerste schooldag" worden gepland. De aanmeldingsformulieren worden dan ook met haar doorgenomen. U krijgt een rond­leiding door de school en de nodige aanvullende informatie. Uw kind krijgt twee maanden voor zijn/haar 4e verjaardag een uitnodiging thuis gestuurd.