Kanjertraining

Op iedere school vinden groepsprocessen plaats, daar leren de kinderen ook veel van, ook voor later. Tenslotte is de school een maatschappij in het klein. Om de groepsvaardigheden van de kinderen te bevorderen, en de kinderen positief over zichzelf en de ander te laten denken hanteren wij het Kanjerbeleid. Het is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de docent. Het is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen hebben in elkaar is hierbij een sleutelwoord. Het bevordert het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren en betere schoolresultaten halen.  

Meer informatie