Ouderraad    

 

De ouderraad bestaat uit 9 leden. Leden kiezen voor een zitting van 3 jaar. Gedurende het schooljaar wordt er gemiddeld één keer per maand vergaderd door de ouderraad. Bij deze vergaderingen is ook een lid van het schoolteam aanwezig, dit om informatie tussen team en ouderraad onderling uit te wisselen en af te stemmen. 

Als u meer wilt weten over de oudervereniging kunt u contact opnemen met één van de leden of mailen naar de ouderraad: or.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl. Zie hiervoor ook de website van de school. Informatie over de samenstelling van de ouderraad vindt u in de informatiekalender.