Ervarings-Gericht Onderwijs

Ons team werkt vanuit het onderwijsconcept 'Ervarings-Gericht Onderwijs'. Dat betekent dat we ons oprecht verplaatsen in de individuele leerling om te begrijpen hoe hij/zij zich ontwikkelt. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in wat iemand op een bepaald gebied echt competent maakt. Het helpt ons ook erachter te komen wat de leerling voor zijn/haar ontplooiing nodig heeft en hoe we dat kunnen bieden.

 
Ervarings-Gericht Onderwijs is gebaseerd op drie pijlers: het vrije initiatief, een rijke leeromgeving en de Ervarings-Gerichte dialoog. Deze begrippen leggen we even uit: Het vrije initiatief Als je ergens zelf voor kiest is je motivatie groter dan wanneer je iets opgedragen wordt. Klinkt logisch en dat is het ook. Daarom laten we veel initiatief aan de kinderen. Hun betrokkenheid wordt daardoor groter. Ze werken hierdoor geconcentreerder,  met meer interesse, en ze leren hun kennis toe passen in verschillende situaties.

Dit proces gaat niet vanzelf. De juiste condities worden geschapen door de volgende pijler: Een rijke leeromgeving Wij zorgen voor een leeromgeving vol uitdagende activiteiten en materialen. Hierdoor wordt de interesse van de kinderen gewekt en behouden, en komen ze het beste tot ontwikkeling en tot leren. Er is ruimte voor ondernemingsdrang en talent. In de praktijk ziet dat er als volgt uit: spelende kinderen in hoeken, en op pleinen, die werken met thema's en aan projecten in allerlei vormen van samenwerking. Dit vraagt van de kinderen wel een bepaalde mate van zelfstandigheid, redzaamheid en zelfsturing.

De leerkracht begeleidt en stimuleert het gewenste gedrag via de derde pijler: De Ervarings-Gerichte dialoog. Hierbij is het van groot belang dat de leerkracht een goede band opbouwt met de kinderen. Door met ze in gesprek te gaan en naar ze te luisteren. Doordat de leerkracht of pedagogisch medewerker zich echt weet te verplaatsen in de leerling voelt deze zich veilig en begrepen. Daardoor weet hij/zij ook exact wat de leerling denkt en beweegt, en kan zodoende gericht begeleiden.  

Het grote belang van betrokkenheid

Wij streven op school naar optimale betrokkenheid. Als kinderen betrokken zijn vindt er diepgaand leren plaats. Kinderen zijn dan geconcentreerd, gemotiveerd, alert, geboeid en vergeten de tijd. Het vergt veel energie en zorgt voor voldoening. Het kind zit in een 'flow'. Dit is de optimale toestand waarin een kind kan leren. Het kan alleen bereikt worden als een activiteit aansluit bij hun drang om te verkennen, en aan hun niveau. Deze voorwaarden wil de school graag faciliteren.  

Het grote belang van welbevinden

Een andere, belangrijke voorwaarde om je optimaal te kunnen ontplooien is welbevinden. Hiermee bedoelen we dat de kinderen zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Maar ook dat ze een positief zelfbeeld hebben. Signalen van welbevinden zijn: spontaniteit, genieten, ontspannen zijn en zich open opstellen. Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen, want hoog welbevinden zorgt voor een goede emotionele ontwikkeling. Het bevorderen van het welbevinden op school beschouwen wij dan ook als een kerntaak.   

Het grote belang van verbondenheid

Iedereen is welkom en we nemen elkaar altijd serieus, in een vertrouwde sfeer van verbondenheid. Binnen de mogelijkheden van de school is er ruimte voor blijdschap en verdriet. We behandelen elkaar respectvol en communiceren op een open wijze met elkaar. Wij vinden het ook belangrijk dat u als ouders en verzorgers zich verbonden voelen met onze school, en daarom betrekken wij u graag bij alle activiteiten. Ook uw mening is belangrijk, en we zijn verguld met de grote, onmisbare inzet van vele ouders voor onze school en hun warme betrokkenheid daarbij.