Kinderdagopvang

De tarieven 2021 voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de Wet Kinderopvang. De teruggave kunt u als Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via de volgende link: www.toeslagen.nl.

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen. 

Klik Tarieven dagopvang 2021 voor een uitgebreide toelichting over onze tarieven dagopvang 2021.

Buitenschoolse opvang

De tarieven 2021 voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de zogenaamde Wet Kinderopvang. De teruggave kunt u als Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via de volgende link: www.toeslagen.nl.

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief drinken, fruit en tussendoortjes. Op de lange middagen, vakantiedagen en studiedagen ook inclusief lunch. Ook zijn alle activiteiten en uitstapjes inbegrepen in het tarief. Klik Tarieven buitenschoolse opvang 2021 voor een uitgebreide toelichting op onze tarieven buitenschoolse opvang 2020. U vindt hier ook de tarieven voor vakantieopvang en voorschoolse opvang.

Tarieven gesubsidieerde peuteropvang gemeente Zevenaar

Indien u in aanmerking komt voor de gesubsidieerde peuteropvang kan uw kind de peuteropvang 2 dagdelen per week bezoeken. Hiervoor betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze staat in onderstaande tabel vermeldt. Voor de voorwaarden binnen de gemeente Zevenaar kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer van Zonnekinderen: 0316 -340079.

Tarieven op basis van een 40 weken contract (schoolweken)

 

Tarieven op basis van 46 weken

 

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen.