Klachtenprocedure


Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden op schoolniveau. U hebt gesprekken gehad met de leerkracht van uw kind, de directeur van de school is er bij betrokken; en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld.

Stapsgewijs:
1. U bespreekt het probleem met de leerkracht. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit.
2. De directeur wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats. Er worden voorstellen gedaan. Ze leiden niet tot de oplossing die u voor ogen had.
3. Het schoolbestuur wordt er bij betrokken. U informeert het bestuur over de kwestie. U wordt uitgenodigd voor verheldering. Hoor en wederhoor vindt plaats.
Telefoonnummer bestuur: 0316-226514. E-mail: info@liemersnovum.nl
4. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U meldt zich bij de klachtencommissie. Dat kan langs drie kanalen:
A. Op schoolniveau is een interne contactpersoon aangesteld die u kan begeleiden bij de gang naar deze commissie.
B. U kunt ook rechtsreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. U bereikt haar op chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of via 0645434266
C. U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618

Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem ter plaatse op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen.