Inschrijfprocedure

De plaatsingsprocedure is als volgt:

•   Inschrijving bij ons IKC houdt niet automatisch in dat uw kind geplaatst kan worden op de gewenste dagen en locatie. Het kan zijn dat uw kind op een wachtlijst geplaatst wordt. Wij overleggen altijd met u over een eventueel alternatief.

•   Kinderen voor de voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantie opvang kunnen vanaf 2,5 jaar ingeschreven worden.

•   Tweede of volgende kinderen uit eenzelfde gezin van reeds geplaatste kinderen op het IKC krijgen voorrang bij plaatsing. Daarna wordt de datum van inschrijving gehanteerd. Zijn er meerdere inschrijvingen op de gewenste ingangsdatum maar beperkte plaatsingsmogelijkheden dan worden de kinderen op volgorde van inschrijving geplaatst. 

•   Start van de opvang kan op iedere werkdag van de maand.

 •   Voor de dagopvang geldt een minimale afname van twee dagdelen per week. Voor de buitenschoolse opvang geldt een minimale afname van één dagdeel per week.

•   De opzegtermijn bedraagt een maand en kan op iedere dag van de maand. Dit geldt ook wanneer het een vermindering van dagdelen betreft. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail.

•   Alle contracten worden berekend op basis van 52 weken per jaar. U ontvangt een factuur met een vast maandbedrag.

Zodra uw inschrijving binnen is, ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging van ons. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van de opvang ontvangt u van ons een contract. Dit contract dient u binnen vijf werkdagen getekend retour te zenden, voorzien van uw machtiging voor automatische incasso en rekeningnummer. Zodra het getekende contract binnen is en het intakegesprek heeft plaatsgevonden, kunnen wij tot definitieve plaatsing van uw kind overgaan.