Gesubsidieerde peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij door de gemeente gesubsidieerde peuteropvang aan. Deze gesubsidieerde plaatsen zijn toegankelijk voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien één van beide ouders werkt of beide ouders niet werken. 
Uw kind kan de peuteropvang 2 dagdelen per week bezoeken, waarbij u kunt kiezen uit een ochtend en /of een middag. De peuteropvang is  geopend gedurende de schoolweken. Voor de gesubsidieerde peuteropvang betaalt u een maandelijkse, inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
De peuters spelen samen met de kinderen op de kinderdagopvanggroep, waarbij alle peuters een op hun leeftijd afgestemd activiteitenaanbod krijgen.