Coaches en Pijlers

Binnen Zonnekinderen leveren coaches een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van sport, natuur, cultuur en multimedia. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de peuteropvang  worden gemotiveerd om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn. Alle coaches zorgen ook voor het coachen van de pedagogisch medewerkers op de locatie, zodat het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op het gebied van Sport, Natuur, Cultuur, Multimedia & Wereldwijs een vast onderdeel van het aanbod wordt.

Sportcoach

De sportcoaches zorgen voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook werken zij samen met plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatiegebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Natuur & Avontuurcoach

Onze natuurcoaches hebben een Landrover en Natuurbus ter beschikking en trekken daar samen met de kinderen de natuur mee in. Ze gaan naar een bos, park, waterplas of een andere avontuurlijke plek, om de natuur te ervaren en beleven.

Cultuurcoach

De cultuurcoaches verzorgen toneel- en dansactiviteiten, maar voorzien ook in een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren, muziek of andere creatieve uitingen. Uiteraard zorgen de cultuurcoaches dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven..

Multimediacoach

Onze multimediacoach is altijd op zoek naar de nieuwste gadgets, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van multimedia. Samen een game ontwerpen, filmpjes maken fotobewerking en project mapping.

Wereldwijscoach

De Wereldwijscoach neemt je mee in de werkende wereld. Een kijkje bij de brandweer? Helpen in een verzorgingshuis? Of liever aan de slag als souschef in een sterren restaurant? De Wereldwijscoach zorgt voor de gaafste bedrijfsbezoeken. Tijdens de activiteiten leren kinderen verantwoordelijkheden kennen, respect hebben voor mens en milieu en iets goeds doen voor een ander.